Hỗ trợ thi hành án

Thực tiễn, vì tính phức tạp, vì bạn không có thời gian, việc thi hành án theo bản án có hiệu lực của toà án gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Phí luật sư hỗ trợ thi hành án như thế nào? Nó phụ thuộc vào giá trị và tính chất phức tạp của vụ trách chấp.

Để được báo phí, bạn cần thiết lập một cuộc HẸN LUẬT SƯ TƯ VẤN ONLINE hoặc CHAT với tư vấn viên qua zalo, facebook, viber.