1900 6665

LY HÔN RỒI CÓ ĐƯỢC QUYỀN Ở CHUNG NHÀ?

Vợ chồng sẽ chấm dứt quan hệ hôn nhân hợp pháp kể từ thời điểm có bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết ly hôn. Hậu ly hôn, họ trở thành hai người độc thân và vẫn có thể ở chung nhà, dù nhà đó là tài sản riêng hay tài sản chung chưa được chia.

Nhà là tài sản riêng: được tạo lập, tặng cho trước khi kết hôn, được tặng cho riêng sau khi kết hôn hoặc được xác định, được thỏa thuận là tài sản riêng,…

Theo quy định tại Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng được đưa vào sử dụng chung thì sau khi ly hôn, tài sản đó vẫn thuộc về người sở hữu riêng. Tuy nhiên, trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định ly hôn của Tòa án. Nếu không có thỏa thuận nào khác, trường hợp vợ, chồng có khó khăn về chỗ ở thì có thể tiếp tục sống chung trong nhà ở thuộc sở hữu riêng của người còn lại trong thời hạn 06 tháng. Trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì khoảng thời gian này được xác định theo thỏa thuận.

Ngoài ra, nếu nhà là tài sản riêng thì chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt theo quy định của pháp luật, tức là chủ sở hữu có quyền cho hay không cho người khác sống trong ngôi nhà của mình. Sau ly hôn, cặp vợ chồng từng quan hệ hôn nhân hợp pháp vẫn có thể chung sống trong cùng một ngôi nhà nếu đạt được sự thỏa thuận giữa hai bên.

Ngược lại, một bên cố tình ở lại nhà không thuộc sở hữu của mình mà không nhận được sự cho phép thì chủ sở hữu có thể nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ tài sản của mình.

Nhà là tài sản chung chưa chia: có những cặp vợ chồng chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân mà không có yêu cầu giải quyết vấn đề tài sản chung, như vậy, số tài sản mà họ tạo ra hoặc tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung vẫn thuộc sở hữu chung, cả hai đều có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản chung. Nếu nhà mà hai người cùng sử dụng để sống chung là tài sản chung chưa chia thì việc vợ, chồng đã ly hôn cùng sử dụng nhà chung để sử dụng với mục đích để ở là hợp lý và hợp pháp.

Lưu ý: tài sản chung là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, tức từ lúc đăng ký kết hôn đến khi bản án, quyết định của tòa án về việc giải quyết ly hôn có hiệu lực pháp luật; từ sau khi ly hôn, những tài sản mà do hai người tạo ra, được tặng cho sẽ là tài sản riêng của mỗi bên.

Như vậy, tùy thuộc điều kiện thực tế của mỗi bên vợ, chồng sau khi ly hôn và căn cứ vào sự thỏa thuận của họ mà pháp luật cho phép vợ, chồng sau khi ly hôn được sống chung dưới một mái nhà.

guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận