1900 6665

TỰ THOẢ THUẬN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Hỏi:

Thưa luật sư, cách xác định tài sản chung được quy định ra sao? Theo tôi được biết thì khi ly hôn tài sản chung sẽ được chia dựa trên nguyên tắc chia đôi, vậy nếu vợ chồng tự thỏa thuận được về việc chia tài sản (người ít hơn, người nhiều hơn) thì có được không? Chúng tôi không nhờ Tòa án giải quyết việc chia tài sản có được không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ly hôn trực tuyến.

Thế nào là tài sản chung của vợ chồng?

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân (trong trường hợp hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được ghi nhận tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1.Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2.Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP có quy định:

Điều 7. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1.Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

b) Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.


Vợ chồng có thể tự thỏa thuận chia tài sản chung khi ly hôn và không yêu cầu Tòa án giải quyết có được không?

Theo quy định nêu trên, khi ly hôn vợ chồng hoàn toàn có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn. Tòa án chỉ giải quyết vấn đề tài sản chung của vợ chồng nếu có sự yêu cầu của một trong hai bên.

Lợi ích của việc vợ chồng tự thỏa thuận phân chia tài sản chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết khi ly hôn?

Bởi xuất phát từ sự tự nguyện nên việc tự phân chia tài sản chung đem đến sự hài lòng cao nhất cho cả vợ và chồng. Vợ chồng có thể linh hoạt phân chia tài sản phù hợp với nhu cầu của bản thân, phục vụ tốt cho công việc riêng của mỗi người. Giữa vợ và chồng không phát sinh tranh chấp về việc phân chia tài sản chung cũng là một yếu tố giúp cho thủ tục ly hôn được diễn ra nhanh chóng. Đặc biệt khi không yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề tài sản chung thì sẽ tiết kiệm được khoản tiền liên quan đến án phí.

Nếu có thể thỏa thuận, hãy giữ cho nhau mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn.

Nếu một trong hai bên vi phạm thỏa thuận phân chia tài sản thì phải làm sao?

Nếu một trong hai bên vi phạm thỏa thuận phân chia tài sản thì khách hàng có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bạn có thể tham khảo ý kiến luật sư hoặc sử dụng dịch vụ ly hôn để loại trừ những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, tránh những tranh chấp không đáng có và giúp thủ ly hôn được diễn ra nhanh chóng.

guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận