1900 6665

PHẢI LÀM GÌ KHI VỢ, CHỒNG KHÔNG CHỊU CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN?

Khi cuộc sống hôn nhân rơi vào tình trạng bế tắc không thể cứu vãn được, vợ, chồng mới tìm đến ly hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân của mình. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng đều đồng thuận ly hôn, đồng thuận trong việc chia tài sản chung và quyền chăm sóc con chung. Vấn đề tranh chấp chia tài sản chung của các cặp vợ chồng luôn nhận được sự quan tâm trong hầu hết các vụ ly hôn. Vậy, khi xảy ra trường hợp vợ, chồng không chịu chia tài sản khi ly hôn thì ta phải làm như thế nào?

Trong quá trình tồn tại mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, giữa vợ và chồng tồn tại hai loại tài sản, đó là: khối tài sản chung và khối tài sản riêng.

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia định 2014, Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và Gia đình thì vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề khi ly hôn trong đó có cả việc phân chia tài sản. Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận và ưu tiên sự thỏa thuận của các bên trong vấn đề này.

Trong trường hợp vợ, chồng không chịu chia tài sản khi ly hôn, tức hai bên không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Nguyên tắc khi Tòa án giải quyết vấn đề chia tài sản chung sẽ là chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau để xác định tỷ lệ tài sản mà mỗi bên được nhận:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: Căn cứ vào tình hình thực tế, bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập: Nếu vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, làm nội trợ mà không đi làm được vẫn tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm; bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Dù vậy không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng: là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Đặc biệt, khi phân chia tài sản chung vợ chồng, Tòa án phải xem xét đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi mình.

Toà án sẽ căn cứ vào yêu cầu và tài sản của vợ chồng để tiến hành phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Sau khi có bản án của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, nếu một bên không tự nguyên thi hành thì bên có lại có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự can thiệp để thi việc hành án được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật

guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận