1900 6665

CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN CHO CON DƯỚI 18 TUỔI

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chia tài sản chung của cha mẹ cho con khi ly hôn không được đặt ra. Tuy nhiên, con cái vẫn có thể nhận được tài sản từ cha mẹ khi ly hôn thông qua hợp đồng tặng cho hay xuất phát từ việc phân chia tài sản chung của cha mẹ con. Nếu con dưới 18 tuổi được cha mẹ chia tài sản khi ly hôn thì được giải quyết như thế nào?

Khi được cha mẹ tặng cho hoặc được chia phần trong khối tài sản chung của cha mẹ con thì tài sản đó trở thành tài sản riêng của con.

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì tài sản riêng của con dưới 15 tuổi sẽ do cha hoặc mẹ quản lý hoặc cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý. Con đủ 15 tuổi trở lên thì có thể tự mình quản lý tài sản, cha mẹ hoặc người được ủy quyền phải giao lại tài sản cho con, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Cha, mẹ có quyền định đoạt tài sản của con dưới 15 tuổi vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Con từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ.

Khi ly hôn thì cha hoặc mẹ đều có thể quản lý tài sản của con mà không nhất thiết phải là người trực tiếp nuôi dưỡng con.

Tuy nhiên, nếu cha, mẹ có hành vi phá tán tài sản của con thì có thể bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, khi đó cha, mẹ sẽ không có quyền quản lý tài sản riêng của con chưa đủ 18 tuổi.

guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận